• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

“วิถีสู่ Six Sigma Black Belt เบื้องต้น”

Started by Fern751, June 08, 2024, 06:09:41 PM

Previous topic - Next topic

Fern751

"วิถีสู่ Six Sigma Black Belt เบื้องต้น"วันที่ 23 สิงหาคม 256709.00 – 16.00 น.** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหลักการและเหตุผล        Six Sigma คือ กระบวนการในการพัฒนาเชิงสถิติในการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการผลิต ซึ่งอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อลดความสูญเสียและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน โดยเน้นที่การพัฒนาระยะเวลาการผลิตต่อหน่วย (Cycle time) ให้ลดลง รวมถึงลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตในเวลาเดียวกันในระดับ 3.4 หน่วยต่อ 1,000,000 หน่วยการผลิตในทุกกระบวนการ หรือกล่าวได้ว่าเป็นระบบที่ช่วยให้การปฏิบัติการผลิตเร็วขึ้นและความผิดพลาดลดลง การที่องค์กรจะพัฒนากระบวนการด้านคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้าน Six Sigma และทีมงานที่ดี เราจึงจำเป็นต้องหาแนวทางหรือวิถีทางเพื่อไปสู่ Six Sigma ที่เป็นเลิศให้ได้       ผู้เชี่ยวชาญด้าน Six Sigma แบ่งออกเป็นหลายระดับ ตั้งแต่ White, Yellow, Green จนถึง Black Belt ซึ่งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับนั้นมีคุณสมบัติแตกต่างกันทั้งในเรื่ององค์ความรู้เฉพาะด้านและประสบการณ์ที่ยาวนาน ที่สำคัญคือผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นควรต้องผ่านการอบรมและทดสอบจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับและสามารถออกเอกสารรับรองคุณวุฒิอย่างเป็นทางการได้ ดังนั้นองค์กรจึงควรเตรียมความพร้อมให้พนักงานที่จะเข้าใจในหลักการและเรียนรู้เพื่อสามารถผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างเป็นเลิศวัตถุประสงค์1. เพื่อให้ความรู้ สร้างทักษะ ความเข้าใจในปรัชญา ความหมาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเครื่องมือของต่าง ๆ ของ Six Sigma2. เพื่อสร้างให้ผู้บริหารมีความเข้าใจ และมีความสามารถในการบรรลุผลการดำเนินงานในการดำเนินงานแบบ Six Sigma3. เพื่อสามารถวางแผน สรรค์สร้าง ปรับปรุง พัฒนาโครงการต่าง ๆ โดยใช้แนวทางแบบ Six Sigma สำหรับการดำเนินงาน ทั้งการผลิตและการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ4. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรเข้าสู่ Six Sigma5. เพื่อลดต้นทุน ลดระยะเวลาการดำเนินงาน ลดความสูญเปล่า ลดข้อบกพร่องและความสูญเสีย เพิ่มคุณค่าให้กับการดำเนินงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเนื้อหาของหลักสูตร1. Sig Sigma คืออะไร2. หลักการแบบ Six Sigma3. การบริหารจัดการแบบ Six Sigma4. ประโยชน์ของการจัดการแบบ Six Sigma5. ความแตกต่างระหว่าง White, Yellow, Green และ Black Belts6. ขั้นตอนการทำและกฎของ Six Sigma7. เครื่องมือของ Six Sigma Tools ที่สำคัญ8. คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Six Sigma9. Six Sigma จะข่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร10. กลยุทธ์การปรับปรุงองค์กรและการดำเนินงานด้วย Six Sigma ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Naprapats

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Tel. : 086-318-3151 
E-mail : hipotraining@gmail.com
Website : www.hipotraining.co.th
ID Line@ : @761mvknp

Naprapats

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Tel. : 086-318-3151 
E-mail : hipotraining@gmail.com
Website : www.hipotraining.co.th
ID Line@ : @761mvknp